Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Gradnja novih objekata

Gradnja novih objekata

NHU “OSLONAC” nastavlja sa gradnjom objekata sa liste prioriteta iz 2017. godine. Aktuelna je gradnja dva nova objekta:

prvi, porodica samohrane majke Melihe Hadžikadunić, Šije – objekat pokriven

drugi, porodica Muhe Ramić, Mrkotić – gradnja u toku

Detaljne informacije o donatorima i strukturi finansiranja ćemo saopćiti po primopredaji objekata.

Hadžikadunić

Ramić