Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Primopredaja 49. objekta

Posted by on 08.08.2017.

Dana, 11.08.2017. godine (petak), u 18,00 sati, NHU “OSLONAC” organizuje primopredaju 49. novoizgrađenog objekta. Porodica...

Read More

Primopredaja 48. novoizgrađenog objekta

Posted by on 18.05.2017.

NHU “OSLONAC” je pripremio primopredaju novoizgrađenog objekta broj 48 za porodicu Ramić muhe iz Mrkotića. Primopredaja...

Read More

Primopredaja novog objekta

Posted by on 06.04.2017.

Savjet NHU “OSLONAC” je dogovorio da se primopredaja objekta za Hadžikadunić Melihu, Šije izvrši u ponedjeljak, 10.04.2017...

Read More

Gradnja novih objekata

Posted by on 05.03.2017.

NHU “OSLONAC” nastavlja sa gradnjom objekata sa liste prioriteta iz 2017. godine. Aktuelna je gradnja dva nova objekta: prvi,...

Read More

Primopredaja 46. objekta

Posted by on 26.10.2016.

Dana, 29.10.2016. godine u 16,00 sati će se izvršiti primopredaja novog objekta za četveročlanu porodicu Sanela Hasanbašića u naselju...

Read More

Izgradnja objekta porodici Kovačević M. Almira

Posted by on 12.08.2016.

U toku je izgradnja 45. objekta, sa liste prioriteta 2016, u organizaciji NHU “OSLONAC”. Porodica Kovačevića M. Almira iz...

Read More