Skupština NHU “OSLONAC” Tešanj

 1. Husein Alić, predsjednik Skupštine i član Savjeta,
 2. Osmo Saračević, zamjenik predsjednika Skupštine,
 3. Osnivači i članovi NHU „OSLONAC“

Članovi Savjeta NHU “OSLONAC” Tešanj

 1. Edin Mujčić, predsjednik Savjeta,
 2. Husein Alić,
 3. Ajša Brkić,
 4. Fuad Šišić,
 5. Saša Bahtić,
 6. Ahmet Kantić,
 7. Nedžad Unkić,
 8. Hasan Ćeman, sekretar Savjeta

Članovi Nadzornog odbora NHU “OSLONAC” Tešanj

 1. Salih ef. Haušić, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Emina Ajanović
 3. Adem Huskić

Članova NHU “OSLONAC” Tešanj sa 31.12.2022. god je 2250