10. sjednice Savjeta Nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana je u srijedu, 10. marta 2024. godine u sali Općinskog vijeća Tešanj s početkom u 16,15 sati

Na sastanku prisutni:

Mujčić Edin, predsjednik Savjeta, i članovi Savjeta:

Alić Husein, Unkić Nedžad, Šišić Fuad, Kantić Ahmet

Opravdano odsutni: Bahtić Ahmed Saša, Brkić Ajša i Ćeman Hasan (sekretar)

Zapisnik vodi: Nedžad Unkić,

D n e v n i r e d:

1) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice,

2) Izbor Predsjednika Savjeta

3) Raspored i distribucija biltena po firmama

4) Razno,

Dnevni red je usvojen jednoglasno

Ad. 1

Zapisnik sa prethodne sjednice Savjeta usaglasen, te usvojen jednoglasno.

Ad. 2

Predsjednik je dao potrebne informacije oko predlaganja, novih imena za Predsjednika Savjeta. Kazao je da su prijedlozi: Šišić Fuad, Alić Husein, te Bahtić Ahmed - Saša. Nakon što su prisutni kandidati obrazložili da daju podršku Bahtić Ahmedu, a da, budući da su već bili predsjednici, daju podršku novom imenu, pristupilo se glasanju, te je za novog Predsjednika imenovan Bahtić Saša.

Nakon navedenog konstatovalo se da se i Smjernice koje Savjet ima mogu, po potrebi dopune i prilagode, da bi se jednostavnije vršila rotacija Predsjednika Savjeta.

Sastanak je nastavio voditi Edin Mujčić radi opravdanog odsustva novoizabranog Predsjednika.

Ad. 3

U skladu sa planom, izvršeno je printanje novog Biltena NHU Oslonac, sa dovoljnim brojem primjeraka koji se mogu i doštampati ukoliko je potrebno. Trenutno je pripremljeno između 1000 i 2000 komada.

Zadužuje se Fuad Šišić da napravi pregled firmi u koji će se izvršiti dostava određenog broja primjeraka Biltena. Distribuciju svi po mogućnosti, glavni dio Sekretar Hasan Ćeman i Nedžad Unkić.

Ad. 4

Zaostali dug Piro promet, dostavljani račun, informacija s prethodne sjednice.

Fuad je informisao kao tadašnji Predsjednik da su na tragu informacija kako je došlo do isporuke materijala, te zašto na vrijeme nije dostavljena faktura. U toku je traženje otpremnica za ispostavljene fakture od strane Piro-prom, a Savjet će zauzeti konačan stav nakon dostavljanja konačnog izvještaja radne grupe zadužene po prethodnom zapisniku.

Husein Alić je napomenuo da je dobro da se nastavi pojedinačno struktuiranje svakog objekta, u smislu troškova, racuna, strukture finansiranja, te je potrebno da se nastavi sa navedenom praksom i ubuduće.

Napomenuti su članovi Savjeta da je potrebno da se pronadje i novi Sekretar, a da će do navedenog poslove obavljati dosadašnji, Hasan Ćeman.

Sjednice Savjeta završena je u 16,45 sati.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.