Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Savjeta nevladinog
humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održane dana 28. januara 2020. godine, u prostorijama Općine Tešanj sa početkom u 16,15 sati

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Nedžad Unkić, Huskić Adem, Emina Turalić, Brkić Ajiša.

Odsutni: Edin Mujčić (najavljeno odsustvo)

Dnevni red sastanka:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2. Dogovor oko obilaska zahtjeva izvan općine Tešanj

3. Priprema za sjednicu Skupštine

- Utvrđivanje termina sjednice (prijedlog: 14.03.2020 u 10,00)

- Prijedlog priznanja

i.
Član godine: Ajanović Dr. Razija (550); Ćemerlić Amela (700); Galijašević Muharem (510); Luxor (1.600); Muhić Midhat
(800) – navedeni svi koji su uplatili iznad 500 KM u 2019. godini

ii.Aktivista
godine: Kenan Korajlić, uradio novu web
stranu

iii.Donator
godine: Zvekić Eldin, ispred SPORTISTI
iz Oberentfelden, Švicarska

Ad. 1

Savjet je jednoglasno usvojio zapisnik sa 5. sjednice Savjeta, bez primjedbe na isti.

Ad. 2

Predsjednik Savjeta je informisao Savjet o pristiglim zahtjevima izvan općine Tešanj za 2020. godinu. Dogovoreno je da je potrebno obići dva zahtjeva za koje nemamo informacija i socijalne anamneze, a to su Mujo Kovač, Zavidovići, (zadužen Hasan i Nedžad), Esad Šahman, Ričica, Doboj, (zadužen Fuad i Husein).

Ad. 3

Predsjednik Savjeta je informisao Savjet da je prijedlog za održavanje skupštine NHU Oslonac, 14.03. 2020. godine u 10,00, ali zbog konsultacija sa drugim članovima Skupštine i nadzornog odbora, prijedlog je da bude sredinom marta mjeseca.

Jednoglasno je usvojeno da se ove godine dodijele dva priznanja, “član godine”, zbog većih iznosa koji su članovi uplatili.

Jednoglasno je usvojeno da “aktivista godine” bude Kenan Korajlić, jer je uradio novu web stranicu za NHU Oslonac.

Jednoglasno je usvojeno da “donator godine” bude Zvekić Eldin, ispred “SPORTISTI REKREATIVCI, Švicarska, jer su donirali 15.000,00 KM, za NHU Oslonac, u 2019. godini.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.