Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Edin Mujčić, Emina Turalić, Huskić Adem, Brkić Ajiša i Nedžad Unkić te sekretar Savjeta Hasan Ćeman.

Dnevni red sastanka:

  1. Konstituisanje novog saziva Savjeta
  2. Informacija o tekućim aktivnostima
  3. Razno

Savjet je jednoglasno izabrao Fuada Šišića za predsjednika Savjeta za mandat 2019. – 2023. godine.

Predsjednik skupštine Husein Alić je informisao Savjet o sljedećem:

Projekat Roša Amir

Projekat je pokrenut, u toku je izgradnja, ukupna cijena projekta je 25.450,00 KM, uplaćen je avans izvođaču u iznosu od 15.000,00 KM.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar da se uputi zahtjev Općini Tešanj, za podršku ovom projektu i provjeri stanje računa u BBI Banci za ovaj projekat

Projekat Bajrić Badema

Projekat još nije pokrenut, ne zna se vrijednost objekta.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar i član Savjeta Nedžad Unkić da zajedno sa izvođačem koji može raditi u RS-u obiđu ovu porodicu i da izvođač uradi predračun radova.

Projekat Hasanbašić Hata

Ovaj projekat nije još pokrenut.

Zaključak:

Provjeriti uplatu od 500 eura u BBI Banci za ovaj projekat

Projekat porodica Delić Travnik

Sredstva koja je donirala općina Centar Sarajevo nisu opravdana.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar i član Savjeta Nedžad Unkić da se prikupe potrebne kopije računa za ovaj projekat i da se pošalju općini Centar.

Zadužuje član Savjeta Husein Alić da prati ovaj projekat do kraja u koliko bude pristiglo računa ili nešto drugo.

– Plastična stolarija, 6 prozora dimenzija 120×80, koju donira Kenan Korajlić iskoordinirati za projekat

Roša Amir, zadužen Nedžad Unkić,

– Izvršiti promjene u Registru za Udruženje, na osnovu Odluka Skupštine, zadužena Ajša Brkić,

Novi članovi Savjeta dostaviti Uvjerenje o prebivalištu i kopiju lične karte, takođe dostaviti Zapisnik sa skupštine

– Donijeti Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izvođače radova za dostavljanje ponuda za izgradnju individualnog stambenog objekta. Zadužen sekretar

– Izvršiti primopredaju pečata za Predsjednika Savjeta i sekretara. Zadužen Husein Alić i Nedžad Unkić


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.