Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika (sa prethodne sjednice Skupštine Udruženja održane 24. marta 2018. godine
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu NHU “OSLONAC” za 2018. godinu (sa finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora)
3. Plan rada NHU “OSLONAC” za 2019. godinu
4. Izbor Predsjednika i zamjenika Skupštine, Predsjednika i članova Savjeta i Nadzornog odbora za naredni mandat
5. Prijedlog Odluke o priznanjima za 2018. godinu
6. Svečani dio – dodjela priznanja

Prisutni članovi Skupštine su se izjasnili, nakon kraće diskusije, pozitino o svim materijalima po tačkama dnevnog reda. Pored zapisnika sa prethodne sjednice, usvojen je Izvještaj o radu Savjeta za 2018. godinu te Plan rada za 2019. godinu. Nakon toga su izabrani novi sastavi organa Udruženja i to:

Skupština:

Predsjednik Skupštine: Husein Alić

Potpredsjendik Skupštine: Osmo Saračević

Nadzorni odbor:

Salih ef. Haušić, predsjednik

Emina prof. Ajanković, član

Sejo Dr. Rožajac, član

Savjet:
Za predsjednika Savjeta je predložen Fuad Šišić, o čemu će se novi saziv Savjeta izjansiti na svojoj prvoj sjednici. Za novog sekretara Savjeta predložen je Hasan Ćeman.

 1. Ajša Brkić, član
 2. Adem Huskić, član
 3. Husein Alić, član (po funkciji Predsjednika Skupštine)
 4. Fuad Šišić, član
 5. Nedžad Unkić, član
 6. Emina Turalić, član
 7. Edin Mujčić, član

U nastavku sjednice je donesena odluka o priznanjima, te su ista uručena prisutnim dobitnicima priznanja i to:

DONATOR GODINE

Porodica Mulalić, Sarajevo (Azem Mulalić sa porodicom), najveći iznos donacija na projektima Oslonca u toku 2018. godine

ČLAN GODINE

Midhat Muhić, najveća uplata članarine i donacija na račun Oslonca u toku 2018. godine

AKTIVISTA GODINE

HARIS HOJKURIĆ, pokazao najveću angažovanost u radu Udruženja tokom 2018. godine iz reda članova

Zahvalnice su dobili:

 1. OPĆINA TEŠANJ
 2. MINIST. ZA BORAČ.PITANJA ZE-DO KANT
 3. OPĆINA CENTAR SARAJEVO
 4. GRADNJA 1, TEŠANJ
 5. MGV GRADNJA, ZAVIDOVIĆI
 6. SARAČEVIĆ DOO, TEŠANJ
 7. VRŠAJEVIĆ AVDIJA
 8. ABITEC, TEŠANJ
 9. HAUSTOR doo
 10. MUJČIĆ ALMINA
 11. EMINAGIĆ NEDIM
 12. GRAFIK KOMERC, Jelah
 13. TV SMART, TEŠANJ
 14. AJANOVIĆ DR. RAZIJA
 15. DELIĆ DŽEMILA
 16. GALIJAŠEVIĆ MUHAREM
 17. MEHINOVIĆ ADIS
 18. BEDAK BIJEDIĆ MAIDA
 19. ČEMERLIĆ AMELA
 20. HADŽIMEHIĆ ADNAN
 21. BEGIĆ ALMA
 22. HRVIĆ ADNAN
 23. DENJALIĆ DR.AMIR
 24. DIZDAREVIĆ ĐULAGA
 25. VILAŠEVIĆ AMIR
 26. PRNJAVORAC NUMAN
 27. ĆEMAN REDŽO
 28. LJEVAKOVIĆ FAHIRA
 29. TERZIĆ ATIF


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.