Pomoć u gradnji objekta za Bukvić Kasima, Tešanj osigurana u iznosu 1.500,00 KM prema izvođaču radova. Izvođač radova je firma ELEZ, Tešanj a finansijer izgradnje firma MADI, Tešanj.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.