Samdin Mujaković, Sarajevo dobio podršku u materijalu za završetak gradnje objekta u vrijednosti 6.200,00 KM.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.