Predstavnici NHU “Oslonac” su 26. aprila 2019. godine posjetili porodicu Sejada Gluhića, Mahoje, Zavidovići. Sejad Gluhić je bio prvi na listi pomoći u dovršetku gradnje za 2019. godinu. Bilo je potrebno uraditi ploču/glazuru i opremiti stan u potkrovlju porodične kuće za četveročlanu porodicu Gluhić. Sejad već tri godine ide na dijalizu i nije u stanju sam završiti planirane radove za svoju porodicu (izgradio potkrovlje na roditeljskoj kući dok nije obolio).

NHU “Oslonac” je osigurao 5.000,00 KM kao pomoć, Općina Zavidovići 3.000,00 KM i Ministarstvo za BiZ ZDK iznos od 3.000,00 oko pomoći ovoj porodici. Porodici nedostaje još iznos od 1.000,00 KM da bi platili izvođače radova.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.