Treća sjednice Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana je dana 04. septembra 2019. godine, u prostorijama Općine Tešanj sa početkom u 16,15 sati.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Edin Mujčić, Huskić Adem, Brkić Ajiša i Nedžad Unkić.

Odsutni: Emina Turalić (najavljeno odsustvo)

Dnevni red sastanka:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2. Prijedlog sadržaja standardnog dokumenta “Konačan izvještaj o objektu”

3. Informacija o toku gradnje i pomoći (tok gradnje na objektu Hate Hasanbašić pomoći, pomoći Dragici Jurkić, pomoći Hasanbašić Fahrudina)


Ad. 1

Savjet je jednoglasno usvojio zapisnik sa 2. sjednice.
Savjeta, sa primjedbom da se ubuduće zapisnik proslijedi članovima Savjeta, da se vidi imal neko primjedbu ili dopunu pa onda da se postavi na web.

Ad. 2

Predsjednik Savjeta je prezentovao prijedlog sadržaja standardnog dokumenta „Konačan izvještaj o objektu“, prijedlog je jednoglasno usvojen i od sada će biti standardizovan i obavezan.

Ad. 3

- Predsjednik Savjeta je informisao članove Savjeta o 60. projektu izgradnje stambenog objekta za Hatu Hasanbašić. Konstatovano je da je objekat pokriven, da izgradnja ide planiranom dinamikom te da je uplaćeno do sada ukupno 12,000,00 KM.

- Pomoć Dragici Jurkić, po prethodnoj odluci odobreno je izgradnja stopa za postavljanje stambenog kontejnera, u iznosu od 800,00 (osamsto) KM.

Zadužuje se sekretar da po ispostavljenoj fakturi od izvođača “Hasanbašić gradnja” provede aktivnosti oko isplate.

- Pomoć porodici Hasanbašić Fahrudin, konstatovano je da su predsjednik i sekretar sa izvođačem obišli ovu porodicu i zamolili izvođača da da ponudu za dogradjnu ovog objekta. Izvođač je dostavio okvirnu ponudu bez specifikacije radova.

Zadužuje se sekretar da kontaktira izvođača “Hasanbašić gradnja” da dostavi specifikaciju radova za ovaj projekat ili da drugi ponuđač dostavi ponudu.

- Razmatrano je stanje računa NHU Oslonac u dvije banke BBI i UNICREDIT, I konstatovano je da sa 31.08.2019. godine stanje računa u obe banke ukupno iznosi: 32.507,28 KM

- Savjet je raspravljao o projektu porodice Kapić Ismeta koja je treća na listi prioriteta za 2019. godinu za izgradnju objekata izvan općine Tešanj. On se usmeno obratio sa

zahtjevom da mu se izda potvrda da NHU Oslonac planira izgradnju njegovog objekta po pronalasku partnerske organizacije.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar da imenovanom uradi potvrdu/izjavu.

- Savjet je raspravljao i odrugim projektima sa liste prioriteta i zajedno zaključio da do kraja godine možemo krenut u realizaciju još jednog projekta, a to je sljedeći sa liste, Hasaničević Enesa Jevadžije.

Sastanak
je završen u 17,10 h.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.