4. sjednica Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana je dana 14. novembra 2019. godine, u prostorijama Općine Tešanj sa početkom u 16,15 sati.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Edin Mujčić, Huskić Adem, Emina Turalić i Nedžad Unkić.

Odsutni: Brkić Ajiša (najavljeno odsustvo, nije u Tešnju)

Dnevni red sastanka:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2. Informacija o tekućim aktivnostima (stanje računa, informacija o gradnji objekata Kapić Ismet i Hasaničević Enesa)

3. Dogovor oko obilaska zahtjeva za 2020. godinu

Ad. 1

Savjet je jednoglasno usvojio zapisnik sa 3. sjednice Savjeta, bez primjedbe na isti.

Ad. 2

Predsjednik Savjeta je informisao Savjet o stanju računa Unicredit i BBI banka na dan 31.10.2019. godine. Stanje računa Unicredit banka iznosio je 12.539,33 KM, stanje računa BBI banka iznosio je 8.775,87 KM,

Predsjednik Savjeta je informisao Savjet o toku dva započeta projekta, projekat br: 61 Hasaničević Enesa, Jevadžije općina Tešanj i projekat br: 62 Kapić Ismet, Željezno polje, općina Žepče.

Projekat br: 61 Hasaničević Enesa Jevadžije ide ubrzanom dinamikom, objekat je pokriven i nastavljaju se radovi dalje.

Prema Ugovoru objekat će koštati 25.970,00 KM.

Projekat br: 62 Kapić Ismet, Željezno polje, općina Žepče,u ovom projektu kako je i predviđeno, naš oficijelni partner je nevladina organizacija “OSMIJEH-BH”, Begov Han, Žepče. Izgradnja ide predviđenom dinamikom i trenutno je u fazi zidanja. Ovaj projekat se radi u zajedničkom partnerstvu sa nevladinom organizacijom OSMIJEH-BH, Begov Han i aktivistima na terenu.

Prema Ugovoru objekat će koštati 28.360,86 KM, od toga naša obaveza je 50 % a to je 14.180,43 KM, do sada izvođaču je uplaćeno 5.672,00 KM, ostatak obaveza po završetku projekta iznosi: 8.508, 43 KM

Osim gore navedenih uplata u mjesecunovembru smo imali i vanrednu intervenciju Bejzić Refik iz Kamenice kome je izgorila kuća i njemu smo uplatili 5.000,00 KM, kao pomoć u izgradnji.

Ukupne obaveze za dva gore navedena projekta iznose: 21.494, 43 KM

Ad. 3

Predsjednik Savjeta je napravio plan obilaska zahtjeva za 2020. godinu, podijelivši zahtjeve u dvije grupe. Jedna grupa su: Fuad Š, Adem H, Husein A, a druga grupa su Nedžad U, Edin M, Hasan Ć.

Grupe imaju zadatak da obiđu pobrojane zahtjeve, popune predviđeni obrazac i dostave Savjetu na dalje razmatranje.

Sastanak je završen u 16,50 h.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.