5. sjednica Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana dana 24. decembra 2019. godine, odnosno nastavak 06.01.2020. godine sa početkom u 16,30 sati.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Edin Mujčić, Huskić Adem, Emina Turalić, Brkić Ajiša, Salih Haušić (u nastavku sjednice).

Odsutni: Nedžad Unkić (najavljeno odsustvo)

Dnevni red sastanka:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2. Usvajanje Liste prioriteta 2020 (zahtjevi sa područja općine Tešanj)

3. Info o tekućim aktivnostima (stanje računa, info o gradnji objekata Kapić Ismet i Hasaničević Enesa, zahtjev Muharema Jusufović, Teslić)

Ad. 1

Savjet je jednoglasno usvojio zapisnik sa 4. sjednice Savjeta, bez primjedbe na isti.

Ad. 2

Predsjednik Savjeta je informisao Savjet o pristiglim zahtjevima za 2020. godinu sa područja općine Tešanj, i upoznao članove sa kriterijima za bodovanje liste prioriteta. Svi pristigli zahtjevi sa detaljima su prezentovani na projektoru. Zbog potrebnih dodatnih provjera i nedostatka svih informacija za određene zahtjeve sjednica je prekinuta.

Nastavak sjednice je održan 06.01.2019. godine, prikupljene su sve informacije i Savjet je jednoglasno usvojio sljedeći raspored prioriteta za zahtjeve sa područja općine Tešanj:

A/ GRADNJA

R.br./ Prezime i ime/ Mjesto

1. Meškić Emira, Šije

2. Lugonjić Zumreta, Bukva

3. Hotić Enesa, Tešanj

4. Huseljić Osman, Tešanj

5. Alkaz Vezira, Novo Selo

6. Salkić Nihada, Lepenica

7. Spahić Mirso, Bukva

8. Talo Salih, Dž. Planje

9. Sadiković Nafa, Šije

10. Mahalbašić Emir, O. Planje

B/ POMOĆ

R.br./ Prezime i ime/ Mjesto

1. Torić Sabahudin, Hrvatinovići

2. Hasanbašić Fahrudin, Trepče

3. Husičić Sabina, Lepenica

4. Katić Srećko, Potočani

5. Hajdić Šemsada, Lepenica

6. Adžić Husein, Matuzići

7. Dubravac Islam, Jelah

8. Muslija Sanel, Šije

9. Vehabović Fatima, Trepče

10. Sadiković Zijad, Šije

Ad. 3

Predsjednik Savjeta je informisao Savjet da smo od naših prijatelja iz Švicarske dobili donaciju u iznosu od 15.000,00 KM.

Objekat br: 62. Kapić Ismet, željezno polje je u završnoj fazi zbog vremenskih uslova nije još završen.

Objekat br: 61. Hasaničević Enesa Jevadžije je isto u završnoj fazi, ostalo je još da se uradi laminat i neki detalji, organizovaćemo brzo primopredaju.

Zahtjev Muharema Jusufovića iz Teslića, Predsjednik je objasnio da se radi o osobi koja živi sa ženom, lošeg zdravstvenog stanja i potrebno mu je urgentno riješiti plaćanje priključka električne energije, što bi iznosilo cca 720,00 KM, što je Savjet prihvatio. U nastavku sjednice dobili smo informaciju da je taj problem u međuvremenu riješen a da je njemu prioritet veš mašina i ormar za odjeću, a to je skoro isti iznos kao i priključak, tako da je Savjet to prihvatio.

Zadužuje se skretar da izvši nabavku i dostavu istog.

Savjet nastavlja obradu zahtjeva sa područja drugih općina i određivanje prioriteta za 2020. godinu izvan područja općine Tešanj.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.