Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Edin Mujčić, Huskić Adem, Brkić Ajiša i Nedžad Unkić.

Odsutni: Emina Turalić (opravdano)

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Informacija o gradnji objekata: Roša Amir i Bajrić Bademe
  3. Izbor izvođača za 2019/2020 godinu
  4. Razno

Ad. 1

Savjet je jednoglasno usvojio zapisnik sa 1. sjednice Savjeta.

Ad. 2

Predsjednik Savjeta je informisao Savjet o sljedećem:

– Projekat Roša Amir

Projekat je u završnoj fazi, ukupna cijena projekta je 25.450,00 KM,

uplaćen je avans izvođaču u iznosu od 15.000,00 KM, ostaje obaveza za isplatu još: 10.450,00 KM.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar da se pripremi primopredaja objekta početkom jula mjeseca i izradi tabla za

objekat.

– Projekat Bajrić Badema

Projekat je u završnoj fazi, ukupna cijena projekta je 19.500,00 KM, uplaćeno je do sada izvođaču 13.592,84 KM, ostaje obaveza za isplatu još: 5.907,16 KM.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar da se pripremi primopredaja objekta početkom jula mjeseca i izradi tabla za objekat.

Ad. 3

Na javni Poziv za natječaj za dostavljanje ponuda za izgradnju individualnog stambenog objekta za NHU Oslonac, prispjele su tri ponude putem emaila.

(kompletna informacija će biti objavljena nakon zaključivanja ugovora)

Zaključak:

Zadužuje se Predsjednik Savjeta i sekretar da svim ponuđačima omoguće prihvatanje najpovljnije cijene za oba objekta i ptopisati ugovore, inače potpisati Ugovor sa dva najpovoljnija ponuđača.

Ad. 4

– Na email NHU „Oslonac“ pristigao je zahtjev od H.O. Merhamet Doboj a odnosi se na molbu da se odobre 2.000,00 KM za priključak na vodovod stambenog objekta Bajrić Badema u Doboju.

Savjet je razmotrio zahtjev i zauzeo stav da dosadašnja praksa nije bila pružanje pomoći te vrste te da Savjet ne može udovoljiti ovom zahtjevu.

Projekat Hasanbašić Hata, Hrvatinovići, Tešanj: obzirom da je ovo sljedeći projekat na listi za izgradnju za 2019. godinu, potrebno je pokrenuti aktivnosti na izgradnji.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar da se provjeri koja je veličina objekta i da se pripremi Ugovor o izgradnji.

Projekat Meškić Emira, Šije – kod ovog projekta došlo je do promjene, ovaj projekat je bio “Pružanje pomoći u gradnji” na području općine Tešanj, bio je prvi na listi za 2019. godinu, zbog specifičnih okolnosti u porodici ovaj projekat sada spada u “gradnja novih objekata” na području općine Tešanj. Za ovaj projekat je zainteresovan „Hadžijski fond” iz Austrije da bude nosilac izgradnje.

Trenutno je u izradi dokumentacija potrebna za građenje objekta.

Zaključak:

NHU Oslonac će podržati ovaj projekat sa 5.000,00 KM u građevinskom materijalu.

Projekat Gluhić Sead, Zavidovići, telefonski potvrđeno učešće u pomoći za ovaj projekat od strane općine Zavidovići, sa 5.000,00 KM.

Zaključak:

NHU Oslonac će podržati ovaj projekat sa 5.000,00 KM u građevinskom materijalu.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.