Pomoć u materijalu za porodicu Esada Dikadžića, Mekiš, općina Tešanj u vrijednosti 5.5.32,61 KM.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.