Porodica Almira Dervića dobila podršku u materijalu za završetak objekta vrijednosti 5.544,50 KM.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.