13. sjednica sjednice Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana je putem viber komunikacije dana 06. aprila 2021. godine, putem vibera.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Nedžad Unkić, Huskić Adem, i Emina Turalić, Edin Mujčić, Brkić Ajiša

Dnevni red sastanka:

1. Ugovor o gradnji

Ad. 1

Predsjednik Savjeta je predložio potpisivanje prvog ugovoranja o gradnji sa Liste prioriteta 2021 sa područja općine Tešanj (uz napomenu da se sredstva za objekte sa Liste prioriteta 2021 izvan općine Tešanj rezervišu – Visoko i Kakanj, jer su u toku dogovori oko potpisivanja ugovora).

Istovremeno je predloženo da to bude prva porodica po listi prioriteta koja bude imala spremnu građevinsku dozvolu a dosadašnji izvođači radova ostaju i u 2021. godini (Nedjing, Elez, Hasanbašić). Po potrebi uključiti i HS gradnju, Doboj.

Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.