14. sjednice Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana je 19. maja 2021. godine.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Nedžad Unkić, Huskić Adem, i, Brkić Ajiša

Najavljeno odsustvo: Emina Turalić, Edin Mujčić

Dnevni red sastanka:

1. Usvajanje prethodnih zapisnika (12. i 13. sjednica)

2. Info o statusu projekata 2021 i stanju računa

3. Vanredno izdanje biltena (povodom 15 godina, finalna saglasnost)

4. Izmjene i dopune pravila

a. Izmjena pravila obrade zahtjeva izvan područja općine Tešanj

b. Izmjena i dopuna ugovora o primopredaji objekta porodici


Ad. 1

Oba zapisnika su usvojena bez primjedbi.

Ad. 2

Predsjednik Savjeta je članove Savjeta informisao o aktuelnim projektima i o detaljima projekata koji se trebaju raditi u narednom periodu.

Poslije rasprave predloženo i usvojeno je sljedeće:

2.1 Da se ide na Ugovaranje za Salkić Nihadu, Lepenica, Tešanj (izgradnja objekta)

2.2 Da se ide na Ugovaranje za Bešo Senada, Zenica, (pomoć pri gradnji)

2.3 Da se ide na Ugovaranje za Seferović Dževad, Visoko (izgradnja objekta), s tim da im se ponudi cijena što smo dobili od firmi iz Tešnja
32.750,00 KM, i da se usaglasi sa Sinanović Sabahudin za rušenje objekta,

2.4 Da se ide na Ugovaranje za Hasanbašić Fahrudin, Trepče, Tešanj (izgradnja objekta), u ovaj projekat uključiti Hasana Ahmetlića zbog zemljanih radova i MZ Trepče zbog njihove odluke da će sakupiti dio sredstava,

Ad. 3

Na prijedlog Biltena nije bilo primjedbi, osim da se još jednom provjere svi oni koji su bili članovi nadzornih odbora i članovi Savjeta i Skupštine za period od 15 godina.

Ad. 4

Poslije rasprave predloženo i usvojeni su sljedeći zaključci:

4.1 Osobe ili porodice koje se kandiduju za izgradnju objekata prema NHU “OSLONAC” Tešanj, a sa prebivalištem su izvan općine Tešanj, potrebno je da pronađu partnera na području svoje općine koji će obezbijediti 50 % ukupno potrebnih sredstava (novi objekat ili pomoć), bez toga zahtjev se neće razmatrati. Partner može biti općina, mjesna zajednica, centar za socijalni rad, nevladino humanitarno udruženje ili privatna firma.

4.2 Potrebno je ugovorom definisati ko nasljeđuje objekat u slučaju da nema prvih nasljednika (djece), te postojeće akte (ugovor o gradnji i ugovor o primopredaji) poboljšati. U tom smislu je Savjet zadužio g-đu Ajšu Brkić da za narednu sjednicu Savjeta pripremi prijedlog koji će se razmatrati.

Sjednica je završena u 16:55 sati.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.