Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

47. objekat predat porodici Hadžikadunić

47. objekat predat porodici Hadžikadunić

U prisustvu prijatelja, donatora, članova NHU “Oslonac” i medija, obavljena je svečana primopredaja objekta porodici Hadžikadunić Melihi, Šije – Tešanj, u ponedjeljak, 10.04.2017 godine. Ispred humanitarnog udruženja “20 kruna za čovjeka”, kao najvećeg donatora, g-đa Emira Cof. Emira je ovom prilikom uručila i dodatne poklone porodici.

Meliha Hadžikadunić je izrazila duboku zahvalnost svima koji su sudjelovali u rješenju krova nad glavom njenoj porodici, jer ona to sama sa svojom malodobnom djecom nije bila u stanju riješiti.

Izvođač na ovom projektu je bila firma Nedjing Tešanj, a pored članova NHU “Oslonca”, u finansiranju su učestvovali i HU “20 kruna za čovjeka” sa donacijom od 8.000 KM, Općina Tešanj sa 5.000 KM, Nuraga Fojnica  sa 2.000 KM, a u materijalu Cementara Lukavac, Stolar Kantić i Radijus Gračanica.