Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Primopredaja 50. objekta

Primopredaja 50. objekta

NHU “OSLONAC” planira primopredaju 50-og novoizgrađenog objekta za petak, 29.09.2017. godine. Porodica Sejdinović Selvedine, Šije, općina Tešanj će primiti ključeve ovog jubilarnog objekta. Specifičnost ovog objekta je u učešću velikog broja donatora a posebno se u pomoći istaklo Udruženje slijepih, Tešanj.