Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

15. sjednica Savjeta NHU “Oslonac”

15. sjednica Savjeta NHU “Oslonac”

15. sjednice Savjeta Nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana je dana 19. oktobra u  sali za . godine  sa početkom u 16,30 sati. 

Na sastanku prisutni: Husein Alić, predsjednik, Fuad Šišić, Huskić Adem i Brkić Ajiša.

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Savjeta
  2. Informacija o završenom peojektu Sejdinović Selvedine i dogovor oko predaje objekta za Fejzić Džemilu.
  3. Donošenje odluke o potpisivanju ugovora za realizaciju projekta za Sofić Sabinu
  4. Donošenje odluke o potpisivanju ugovora za realizaciju projekta za Sejdić Šazu
  5. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 14. Sjednice Savjeta.  

Ad. 2

Savjet je informisan o završenom projektu izgradnje stanbenog objekta za porodicu Sejdinović Selvedinu. Predaja objekta izvršena je 29.09.2017, Vrijednost projekta je bila 23.500 KM, a struktura finansiranja je bila: 15.000 KM donacije u novcu i 7.500 KM donacije u materijalu i ostatak članovi Oslonca. Izvođač radova je bila firma ELEZ Tešanj. sve obaveze prema izvođaču su izmirene.

Savjet je dogovorio da se primopredaja objekta za Fejzić Džemilu obavi 27.10.2017.godine u 14,30 sati. Sekretar ima obavezu da o dogovrenom terminu obavjesti porodicu, donatore, izvođača, medije i ostale koji bi prisustvovali predaji objekta.

Ad. 3

Savjet je doneo odluku da se realizira projekat izgradnje objekta za Sofić Sabinu iz Karadaglija. Radi se o objektu dimenzija 6x6m prilagođenog invalidnoj osobi. Vrijednost objekta je prema ponudi iznosi 20.875,46 KM, a ponuđačje firma Nedjing Tešanj. Ovlašćuje se predsjednik Savjeta da u skladu sa donesenom odlukom potpiše ugovor o gradnji. Sredstav potrebna za realizaciju ovog projekta trebaju biti  većim dijelom iz donacija a ostatak je iz članarine NHU Oslonac.

Obavezuje se predsjednik Savjeta i sekretar da prate realizaciju ovog projekta.

Ad. 4

Savjet je doneo odluku da se realizira projekat izgradnje objekta za Sejdić Šazu, koja je slijedeća na listi prioriteta. Vrijednost objekta je prema ponudi iznosi 21.500,00 KM, a ponuđačje firma ELEZ Tešanj. Ovlašćuje se predsjednik Savjeta da u skladu sa donesenom odlukom potpiše ugovor o gradnji. Obavezuje se Sekretar da  pošalje zahtjev prema Načelniku za učešće Općine u ovom projektu.

Obavezuje se predsjednik Savjeta i sekretar da prate realizaciju ovog projekta.

Ad. 5

Savjet je doneo odluku da se po obezbjeđenju potrebne dokumentacije moze krenuti i sa realizacijom projekta za Bukvić Kasima u Bukva, Tešanj. Radio bi se manji tipski objekat Oslonca. Sredstva su večim dijelom iz donacija. Izvođač radova bi bila firma ELEZ Tešanj.

Savjet je informisan o realizaciji ostalih projekata, pomoć u gradnji objekta za porodicu Delić u Travniku, Botić u Dubici, Dizdarević u Tešnju.

Savjet je upoznat o trenutnom stanju na računima NHU “Oslonca”.