Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Radovi u toku

Radovi u toku

Lijepa jesen i izražena solidarnost donatora i članova NHU “OSLONAC” omogućila je izgradnju novih objekata u 2017. godini. U toku je izgradnja objekata za samohranu majku dvoje djece Šahzu Sejdić iz Mekiša te nepokretnoj mladoj osobi Sabini Softić iz Karadaglija. Izvođači radova su firme ELEZ i NEDJING.

Ujedno i informacija da je objekat za Džemile Fajzić završen, a primopredaja će biti organizirana tokom oktobra.