Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

16. sjednica Savjeta

16. sjednica Savjeta

Dana, 01.12.2017. godine (petak), održana je 16. sjednice Savjeta Nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj. Na sastanku prisutni: Huskić Adem, Brkić Ajiša, Kavazović Sabrija, Rožajac Sead, Unkić Nedžad, Fuad Šišić i Husein Alić uz sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje izvoda iz zapisnika
  2. Dogovor oko primopredaje objekata za Softić Sabinu i Sejdić Šazu
  3. Lista zahtjeva za 2018 i dogovor oko obilaska podnosioca zahtjeva za pomoć
  4. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 15. Sjednice Savjeta.  

Ad. 2

Savjet je informisan o završenom projektu izgradnje stanbenog objekta za Softić Sabinu i porodicu Sejdić Šazu. Dogovoreno je da se primopredaja objekata obavi, 08.12.2017. u Karadglijama za Softić Sabinu u 14,00 sati, i isti dan za porodicu Sejdić Šaze u Čaglićima u 14,30 sati. Obavezuje se sekretar udruženja da obavjesti i pozove članove, medije i donatore da prisustvuju primopredaji ovih objekata.

Ad. 3

Savjet je razmatrao preliminarnu listu pristiglih zahtjeva.  Ove godine je značajan broj zahtjeva došao sa drugih općina te je dogovreno da se putem CSR provjere stvarne potrebe i stanja ovih podnosioca pa tek nakon toga bi Savjet zauzeo stav po stavljanju ovih zahtjeva na listu rješavanja i pružanja pomoći za 2018.godinu. Na listu treba dodati i nerješene zahtjeve iz prošle godine za koje je ocjenjeno da trebaju biti u listi zahtjeva. Sekretar Udruženja će izvršiti dopunu i kompletiranje liste, te napraviti pregled i raspored obilazaka podnosioca zahtjeva. Ovaj pregled treba da dostavi do ponedjeljka, 04.12.2017. svim članovima Savjeta.

Obilazak zahtjeva sa područija Općine Tešanj treba da se obavi do kraja 2017.godine.

Ad. 4

Savjet je informisan o realizaciji projekata koji su u toku te je po istima zauzeo slijedeće stavove. Projekti za Porodicu Delić iz Travnika, Dizdarević iz Tešnja i Botić iz B. Dubice su fazi rješavanja. Projekat izgradnje objekta za Bukvić Kasima zbog nepotpunosti dokumentacije se ne može započeti. Imajući u vidu veoma teške uslove u kojima trenutno živi Bukvić Kasim dogovoreno je da se sa donatorom, firmom MADI obavi razgovor da oni preuzmu obavezu izgradnje ovog objekta i direktno dogovore izgradnju sa izvođačem bez uključivanja NHU “Oslonca”. Obavezuje se gđa Brkić Ajiša da obavi razgovor sa  donatorom i da obavjesti Savjet o rezultatu razgovora.

Što se tiče projekta pomoći za Dervić Almira, u isti su se uključili i HIFA OIL i gosp Venan Hadžiselimović sa dodatnim donacijama. Kako će se i zahtjevi pomoći proširiti dogvoreno je da se prije realizacije precizira i ograniči učešće NHU Oslonaca u rješavanju ovog projekta. Obavezuje se predsjednik Savjeta i sekretar da koordiniraju aktivnosti sa ostalim učesnicima.

Savjet je informisan i o trenutnoj finansijskoj situaciji i stanju na računima NHU”Oslonca”.