Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Redovna sjednica Skupštine

Redovna sjednica Skupštine

NHU “OSLONAC” će održati redovnu godišnju sjednicu Skupštine u subotu, 24.03.2018. godine sa počektom u 11,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj (zgrada Općine). Savjet je za sjednicu je predložio sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Razmatranje Izvještaja o radu za 2017. godinu (Izvještaj o radu Savjeta, Finansijski izvještaj i Izvještaj Nadzornog odbora)
  3. Plan rada za 2018. godinu
  4. Svečani dio: dodjela priznanja