Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Sjednica Savjeta

Sjednica Savjeta

Savjet NHU “OSLONAC” je održao svoju 19. sjednicu, u utorak 10.04.2018. godine.

Prisutni: Husein Alić, Ajša Brkić, Adem Huskić, Sabrija Kavazović, Nedžad Unkić i Fuad Šišić

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Savjeta
  2. Donošenje odluke o pokretanju projekata izgradnje objekata sa liste prioriteta za 2018
  3. Razno

Nakon usvajanja zapisnika, Savjet je raspravljao o ispunjenim uslovima za prvih pet prioriteta novih objekata u 2018. godini. Nakon rasprave je konstatovao da za prva dva prioriteta nisu još riješene građevinske dozvole i da još nema partnera u općinama Gračanica, Zavidovići i Srebrenik ali da su ostali projekti Omić Edin i Kamenica Esad spremni.

Zaključeno je da se intenziviraju aktivnosti rješavanja građevinske dozvole i traženja partnera u općinama Gračanica i Zavidovići (prioritet 1. i 2. sa liste) a da se pripreme ugovori sa izvođačem radova za Omić Edina i Kamenica Esad (Kamenica Esad ima učešće 10.000 KM koje je osigurao putem BiZ ZeDo kantona).

Isto tako je konstatovano da prvi prioritet sa liste pomoći porodice Delić iz Travnika će biti brzo spreman za realizaciju jer je i Općina Tešanj obezbjedila 5.000 KMza ovu porodicu putem NHU “OSLONAC”.