Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

21. sjednica Savjeta

21. sjednica Savjeta

Dana, 27. septembra 2018. godine u 16,15 sati održana je 21. sjednica Savjeta NHU “Oslonac”.  Na sastanku prisutni: Alić Husein, Brkić Ajša, Šišić Fuad, Huskić Adem i Unkić Nedžad.

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Savjeta
  2. Analiza realizacije projekata iz tekuće godine
  3. Donošenje odluka o pokretanju novih projekata
  4. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 20. Sjednice Savjeta.  

Ad. 2

Predsjednik Savjeta je prezentovao anlizu projekata iz tekuće godine. Do sada je završeno ukupno 5 peojekata i to tri projekta izgradnje stanbenog objekta i dva projekta iz kategorije pomoći u gradnji. Završene su i predate kuće za Kamenica Esada iz O.Planja, Hrkić Šazu iz Zavidovića i Omić Eldina iz Šija, te projekti pružanja pomoći u gradnji za Dervić Almira sa Čifluka i Merdić Ismeta iz Raduše.

Ukupna vrijednost ovih projekata je iznosila 80.509,90 KM od čega je učešće donatora iznosilo 6.465,40 KM ili samo 8.1%. Sve obaveze po ovim projektima su izmirene.

U toku je realizacija još jednog objekta za Porodicu Delić iz Travnika. Radi se o projektu koji je započet u prošloj godini i koji još nije okončan a realizacija je došla do faze uređenja unutrašnjeg prostora. Do sada je na ovom projektu preko računa Oslonca realizirano 22.346 KM od čega je u 2017. realizirano 20.535,49 KM a u 2018. je do sada uplaćeno 1.810,62 KM. Pristigli računa po ovom projektu imamo još u iznosu od cca 930 KM koji još nisu uplaćeni. Svi računi se odnose na materijal koji se koristi u realizaciji ovog projekta. Ukupna vrijednost ovog projekta koja je realizirana preko NHU Oslonac iznosi do danas 23.727,63 KM i od ovog iznosa je 19.074,85 KM, a 4.197,78 KM su sredstva iz članarine NHU Oslonca.

Dogovoreno je da se ovaj projekat tretira kao projekat izgradnje novog objekta NHU Oslonca, te da se iznos sredstava iz članarine ograniči na 5.000 KM a ostatak iz donacija. Obavezuje se sekretar Udruženja da dostavi dopis Načelniku Općine Tešanj za učešće u ovom projektu.

Ad. 3

Savjet je razmatrao mogućnost pokretanja novih projekata i dogovoreno je da se realizacija novih projekata vrši prema usvojenoj B) Listi prioriteta-pružanja pomoći u gradnji. Kako su na ovoj listi prema redosljedu Jusufović Šerif iz Tešnja, Mujkanović Samdin iz Sarajeva i Sadiković Zijad iz Šija, dogovoreno ja da se ovi podnosioci zahtjeva ponovo provjere te da se pomoć prema njima realizira na način uplate potrebnog materijala za gradnju i to u ranije limitiranim iznosima. Za sve je potrebno da imaju važeću potrebnu dokumentaciju za gradnju.

Ad.4

Na adresu NHU Oslonac je pristigao zahtjev za učešće u projektu gradnje stanbenog objekta za Bašić Almira iz Gračanice. Izgradnju objekta za ovu porodicu je preuzela organizacija MFS-EMMAUS. Kako je ovaj zahtjev bio razmatran i od strane NHU Oslonca dogovoreno je da provjerimo realizaciju ovog projekta te da se uključimo sa uplatom novčanih sredstava. Odluku o visini učešća bi donijeli naknadno nakon uvida  u realizaciji projekta.

Savjet je informisan o stanju bankovnih računa NHU Oslonac, kao i značajnijim donatorskim uplatama u prethodnom periodu.

Iskazana je potreba analiziranja i eventualne dopune ili izmjene Kriterija za dodjelu pomoći, te je dogovoreno da se za narednu sjednicu Savjeta planira posebna tačka dnevnog reda gdje bi donijeli eventualne izmjene ovih Kriterija.