Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

22. sjednica Savjeta

22. sjednica Savjeta

Savjet NHU “OSLONAC” je održao svoju 22. sjednicu 29.11.2019. godine kojoj su prisustvovali: Huskić Adem, Brkić Ajiša, Kavazović Sabrija, Rozajac Sead, Unkić Nedžad, Šišić Fuad i Alić Husein.

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Savjeta
  2. Donošenje odluke o realizaciji projekata pomoći do kraja tekuće godine ( Jusufović, Sadiković, Mujaković Samdin i Jurkić Dragica)
  3. Dogovor oko listi pristiglih zahtjeva za 2019
  4. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 21. Sjednice Savjeta.  

Ad. 2

Savjet je potvrdio da se projekat za Jusufović Šerifa iz Tešnja realizira na način uplate računa za materijal koji je potreban za adaptaciju i proširenje stanbenog prostora, a da ugradnju istog obezbjedi podnosilac zahtjeva. Iznos računa za materijal je limitiran sa 4.000 KM.

Što se tiče realizacije pomoći za Sadiković Zijada iz Šija je dogovoreno da se izvrši ponovni uvid u stanje ove porodice. Ovaj zahtjev bi bio obrađen sa zahtjevima za 2019. Godinu.

Savjet je razmatrao i dodanu inicijativu predsjednika Skupštine da se na projektu za Mujaković Samdina proširi aktivnost za uređenje gornjeg sprata. Naime obezbjeđen je dodani materijal za ovaj sprat od drugih donatora a korisniku je potrebna pomoć za ugradnju istog. Donesena je odluka da se u ovu svrhu dodatno izdvoji 2.000 KM.

Savjet je razmatrao dodani zahtjev CSR za rjesavanjem stanbenog problema za Jurkić Dragicu na način da se zajednočkom akcijom MZ Jelah, Općine, CSR i Oslonca rješi ovaj problem obezbjeđenjem adekvatnog kontejnera za stanovanje. Dogovoreno je da gđa Sabrija Kavazović koordinira i dogovori sastanak predstavnika, MZ Općine, CSR i Oslonca kako bi se ovaj slučaj čim prije završio. Savjet je saglasan da Oslonac u ovom projektu učestvuje sa max iznosom od 2.500 KM u svrhu kupovine kontejnera.

NHU Osloncu se obratila i organizacija MFS-EMMAUS koja je preuzela gradnju kuće za Bašić Almira iz Gračanice. Oni su ove aktivnosti završili i potrebna im je trenutno pomoć za uređenje unutrašnjek prostora i određenog namještaja. Savjet je doneo odluku da učestvuje u kupovini određenog namještaja u iznosu do 1.000 KM.

Ad. 3

Savjet je dogovorio aktivnosti oko pristiglih zahtjeva za pomoć u 2019. Oformljene su dvije grupe članova Savjeta za obilazak svih podnosilaca zahtjeva na područiju Općine Tešanj dok bi obilazak i uvid ostalih zahtjeva dogovorili naknadno. Od CSR je traženo da u okviru svojih kontakata obezbjedi anemneze za sve podnosioce zahtjeva. Za 2019. Je do sada pristiglo 40 zahtjeva od čega je 20 sa područija Općine Tešanj.

Ad.4

Savjet je informisan o stanju bankovnih računa NHU Oslonac, kao i značajnijim donatorskim uplatama u prethodnom periodu.

Iskazana je potreba analiziranja i eventualne dopune ili izmjene Kriterija za dodjelu pomoći, te je dogovoreno da se za narednu sjednicu Savjeta planira posebna tačka dnevnog reda gdje bi donijeli eventualne izmjene ovih Kriterija.