Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Naredne sedmice primopredaja dva nova objekta

Naredne sedmice primopredaja dva nova objekta

NHU “OSLONAC” planira tokom naredne sedmice uručiti ključeve novoizgrađenih objekata za dvije porodice.

Porodica Roša Amir, naselje Roše, općina Tešanj na dan 05.07.2019. godine u 16.30

Porodica Bajrić Badema, povratnica, Krajiških brigada 38, Doboj na dan 06.07.2019. godine u 11,00

Pozivamo članove NHU “OSLONAC”, donatore, komšije i prijatelje da svoji prisustvom podijele radost ovih porodica.