Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Pravila funkcionisanja

UDRUŽENJA “OSLONAC”

1.  CILJ

Pomoć u stambenom zbrinjavanju nezbrinutih

2. ČLANSTVO

 • Članstvo u nevladinom udruženju OSLONAC je dobrovoljno.
 • Procedura pristupa je veoma prosta – potpisivanjem pristupnice prema obrascu PRISTUPNICA “OSLONAC”, što podrazumijeva prihvatanje Pravila Udruženja
 • Svaka izmjena Pravila Udruženja podrazumijeva mogućnost opoziva pristupnice svakom članu Udruženja ako se ne slaže sa izmjenama.

3.  ČLANARINA

 • Sve uplate predstavljaju članarinu a sva članarina se troši u humanitarne svrhe.
 • Svaki član Udruženja plaća članarinu mjesečno, s tim što istu može uplatiti i kvartalno.
 • Članarina se u pravilu plaća putem računa na račun Udruženja – sa naznakom, pomoć u stambenom zbrinjavanju nezbrinutim.
 • Najmanji iznos mjesečne članarine je 5,0 (pet) KM.

4.  ODLUČIVANJE

 • Sve administrativne evidencije članarine, prijem zahtjeva za stambenu pomoć, odlučivanje o prioritetima podrške donosi Savjet Udruženja jednoglasno.
 • Ukoliko iz bilo kojih razloga, jedan ili više članova Savjeta imaju drugačije mišljenje, Savjet je dužan takvu odluku donijeti u proširenom sazivu većinom glasova. Proširen saziv Savjeta čine svi članovi Savjeta uz sedam članova Udruženja sa najvećim učešćem članarine a koji nisu članovi Savjeta.
 • Savjet je dužan donijeti Kriterije o otvrđivanju prioriteta dodjele pomoći.

5.  JAVNOST

 • Sva sredstva prikupljena članarinom, spisak članova (ako to članovi žele), kao i sve prijavljene zahtjeve za pomoć u rješavanju stambenog pitanja,  Savjet Udruženja će oglasiti putem zvaničnog web sajta Općine Tešanj,  i drugih sredstava informisanja koji budu spremni besplatno emitovati ove informacije.
 • Savjet Udruženja će na isti na način objaviti i Kriterije o utvrđivanju prioriteta dodjele pomoći.

6.  SASTAV SAVJETA

 1. Salih ef. Haušić
 2. Emina Ajanović
 3. Suad Huskić
 4. Mujo Zukanović
 5. Sead Rožajac
 6. Šemsudin Mehmedović
 7. Miralem Unkić
 8. Ibrahim Hukić