Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Radovi u toku

Posted by on 16.10.2017.

Lijepa jesen i izražena solidarnost donatora i članova NHU “OSLONAC” omogućila je izgradnju novih objekata u 2017. godini. U...

Read More

Primopredaja 50. objekta

Posted by on 27.09.2017.

NHU “OSLONAC” planira primopredaju 50-og novoizgrađenog objekta za petak, 29.09.2017. godine. Porodica Sejdinović Selvedine,...

Read More

Primopredaja 49. objekta

Posted by on 08.08.2017.

Dana, 11.08.2017. godine (petak), u 18,00 sati, NHU “OSLONAC” organizuje primopredaju 49. novoizgrađenog objekta. Porodica...

Read More

Primopredaja 48. novoizgrađenog objekta

Posted by on 18.05.2017.

NHU “OSLONAC” je pripremio primopredaju novoizgrađenog objekta broj 48 za porodicu Ramić muhe iz Mrkotića. Primopredaja...

Read More

Primopredaja novog objekta

Posted by on 06.04.2017.

Savjet NHU “OSLONAC” je dogovorio da se primopredaja objekta za Hadžikadunić Melihu, Šije izvrši u ponedjeljak, 10.04.2017...

Read More

Gradnja novih objekata

Posted by on 05.03.2017.

NHU “OSLONAC” nastavlja sa gradnjom objekata sa liste prioriteta iz 2017. godine. Aktuelna je gradnja dva nova objekta: prvi,...

Read More