Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

Primopredaja 51. objekta

Posted by on 27.10.2017.

Dana, 27.10.2017. godine izvršena je primopredaja 51. novoizgrađenog objekta u organizaciji NHU “OSLONAC”. Obradovana je...

Read More

Izvršena primopredaja 50. objekta

Posted by on 29.09.2017.

U petak, 29.09.2017. godine, NHU “Oslonac” je izvršio primopredaju 50.-og novoizgrađenog objekta. U objekat je uselila...

Read More

Primopredaja novog objekta

Posted by on 06.04.2017.

Savjet NHU “OSLONAC” je dogovorio da se primopredaja objekta za Hadžikadunić Melihu, Šije izvrši u ponedjeljak, 10.04.2017...

Read More

Realizirana pomoć za porodicu Halilović Senada iz Karadaglija

Posted by on 01.12.2015.

NHU “Oslonac” je realizirao još jedan projekat pomoći za porodicu Halilović Senada iz Karadaglija. Pomoć se ogledala u...

Read More

Dodatna pomoć porodici Ibrahima Glavaš

Posted by on 30.10.2015.

NHU “Oslonac” je 2013. godine je pružio pomoć u gradnji stambenog objekta za socijalno ugroženu porodicu Glavaš Ibrahima iz Piljužića....

Read More

Završen još jedan projekat pomoći

Posted by on 29.11.2013.

NHU “Oslonac” je okončao još jedan projekat pružanja pomoći gradnje stambenog objekta za socijalno ugrožene porodice. Radi se...

Read More