1. CILJ

Pomoć u stambenom zbrinjavanju nezbrinutih

2. ČLANSTVO

 • Članstvo u nevladinom udruženju OSLONAC je dobrovoljno.
 • Procedura pristupa je veoma prosta – potpisivanjem pristupnice prema obrascu PRISTUPNICA “OSLONAC”, što podrazumijeva prihvatanje Pravila Udruženja
 • Svaka izmjena Pravila Udruženja podrazumijeva mogućnost opoziva pristupnice svakom članu Udruženja ako se ne slaže sa izmjenama.

3. ČLANARINA

 • Sve uplate predstavljaju članarinu a sva članarina se troši u humanitarne svrhe.
 • Svaki član Udruženja plaća članarinu mjesečno, s tim što istu može uplatiti i kvartalno.
 • Članarina se u pravilu plaća putem računa na račun Udruženja – sa naznakom, pomoć u stambenom zbrinjavanju nezbrinutim.
 • Najmanji iznos mjesečne članarine je 5,0 (pet) KM.

4. ODLUČIVANJE

 • Sve administrativne evidencije članarine, prijem zahtjeva za stambenu pomoć, odlučivanje o prioritetima podrške donosi Savjet Udruženja jednoglasno.
 • Ukoliko iz bilo kojih razloga, jedan ili više članova Savjeta imaju drugačije mišljenje, Savjet je dužan takvu odluku donijeti u proširenom sazivu većinom glasova. Proširen saziv Savjeta čine svi članovi Savjeta uz sedam članova Udruženja sa najvećim učešćem članarine a koji nisu članovi Savjeta.
 • Savjet je dužan donijeti Kriterije o otvrđivanju prioriteta dodjele pomoći.

5. JAVNOST

 • Sva sredstva prikupljena članarinom, spisak članova (ako to članovi žele), kao i sve prijavljene zahtjeve za pomoć u rješavanju stambenog pitanja, Savjet Udruženja će oglasiti putem zvaničnog web sajta Općine Tešanj, i drugih sredstava informisanja koji budu spremni besplatno emitovati ove informacije.
 • Savjet Udruženja će na isti na način objaviti i Kriterije o utvrđivanju prioriteta dodjele pomoći.

6. SASTAV SAVJETA

 1. Fuad Šišić
 2. Adem Huskić
 3. Ajiša Brkić
 4. Husein Alić
 5. Emina Turalić
 6. Edin Mujčić
 7. Nedžad Unkić