11. sjednica Savjeta “Oslonac” Tešanj, održana je u UTORAK 16.04.2024. godine u sali Općinskog vijeća Tešanj s početkom u 16,15 sati.

Na sastanku prisutni:

Bahtić Ahmed Saša predsjednik Savjeta, i članovi Savjeta:

Alić Husein, Šišić Fuad, Kantić Ahmet,Mujčić Edin, Brkić Ajša

Opravdano odsutni: Unkić Nedžad

Zapisnik vodi: Ćeman Hasan (sekretar),

D n e v n i r e d:

1) Izvod iz zapisnika s prethodne sjednice Savjeta;

2) Pregled i analiza tačaka dnevnog reda iz 2023 godine

3) Usvajanje odluke o raspisu tendera za izvođače radova u 2024. godini,

4) Pregled ponuda i odluka o odabiru izvođača

5) Odluka o realizaciji jednokratnih pomoći prema listi i planu za 2024. godinu

6) Pregled statusa dokumentacije i definisanje početka izvođenja radova prema listi za 2024. godinu

7) Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno

Ad. 1

Zapisnik sa prethodne sjednice Savjeta usaglasen, te usvojen jednoglasno.

Ad. 2

Predsjednik je dao potrebne informacije oko ove tačke, odnosno pojasnio je da se ovdje radi o pregledu Odluka koje je nhu Oslonac donio a nisu do sada realizovane, a to su:

- Odluka o obilasku svih izgrađenih objekata nhu Oslonca u proteklim godinama.

Poslije rasprave donesen je sljedeći zaključak:

a) obići minimum 20 objekata, član Savjeta Fuad Šišić će pripremiti spisak

b) Radi lakšeg obilaska podijeliti se u u tri grupe, Predsjednik će usmeno ili na viber grupi odrediti

c) rok za obilazak 30.06. 2024. godine.

d) član Savjeta Nedžad Unkić je pripremio obrazac koji bi se popunjavao prilikom obilaska, potrebno isti usaglasiti, (obaveza Predsjednik i Nedžad)

- Odluka o realizaciji/plaćanju faktura za Piro-promet doo za objekat Meškić Emira iz Šija

Zaključak: uraditi i dostaviti dopis prema firmi Piro-promet doo, da nam dostave otpremnice za sve fakture koje nisu plaćene. Zadužuje se član Savjeta Fuad da uradi dopis i proslijedi sekretaru i Predsjedniku a oni da pošalju firmi, rok je 15 dana.

- Odluka o organizaciji posjeta firmama i prezentacija udruženja

Obzirom da ova aktivnost nije završena, Predsjednik će to završiti za firme koje su od prije planom određene.

Ad. 3

Usvojeno bez rasprave

Ad. 4

Konstatovano je da su na javni poziv za dostavu ponuda za izgradnju prvog objekta u ovoj godini dostavile dvije firme Nedjing doo Tešanj koja iznosi: 33.300,00 KM i “HS” Sadmir Hadžikadunić s.p. Makljenovac bb, Doboj koja iznosi: 34.500,00 KM.

Zaključci su sljedeći:

- Da se prihvati ponuda sa Nedjing doo i potpiše Ugovor, zadužen Predsjednik, rok odmah po provjeri dokumentacije za Nerminu Begić.

- Da se provjeri dokle je došlo sa izdavanjem dokumentacije za objekat Nermina Begić, zadužen Nedžad, rok odmah.

- Da se uradi projekat izvedenog stanja objekta NHU Oslonac, zadužen Predsjednik.

Ad. 5

Konstatovano je da za 2024. godinu imamo odobrene dvije pomoći pri gradnji a to su Hasaničević Mehmed Jevadžije i Himzić Ekrem Rosulje.

Zaključak: provjeriti mogu li ove porodice same sebi uraditi a da mi isporučimo materijal ili da se ugovara sa firmom kompletni radovi.

Zadužen Nedžad, rok 7 dana

Napomena: U koliko porodice mogu te radove uraditi sebi, potpisati Ugovor za isporuku materijala za obe porodice.

Ad. 6

Usvojeno bez rasprave

Ad. 7

Pod tačkom Razno se raspravljalo o sljedećem:

- član Savjeta Edin Mujčić je upoznao Savjet da je ponovo reaktiviran devizni račun u BBI banci zbog zahtjeva za uplatu sredstava iz inostranstva. Savjet će pratit situaciju i procijeniti da li će ga ponovo zatvoriti ili ostaviti otvoren.

- član Savjeta Edin Mujčić je upoznao Savjet da je Fehim Krehmić iz Željeznog polja više puta ga zvao a vezano za pomoć nhu Oslonca, zaključeno je da se istom da broj telefona Predsjednika koji će s njim obavit razgovor.

- Raspravljalo se o pitanju sekretara, zaključeno je da nisu našli adekvatnu osobu za zamjenu, ali da će se nastaviti tražiti, a sekretar će nastaviti raditi do biranja novog.

- Odlučeno je da će uređivanje web stranice nhu Oslonca od sada raditi Dino Bahtić, a slikanje svih aktivnosti Ćamil Katica

- Odlučeno je da se sva dokumentacija nhu Oslonca postaviti u digitalnoj formi na google oblak, zadužuje se Predsjednik za isto.

- člana Savjeta Fuad Šišić je predložio osnivanje “Oslonac 2” koji bi se bavio naprednim studentima, talentima Zaključak: Odobrava se incijativa i zadužuje se isti da pripremi potrebnu dokumentaciju (opis i definiciju aktivnosti, kriterije, izmjene statuta i dr..)

Sjednice Savjeta završena je u 16,45 sati.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.