29. sjednice Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održane u srijedu, 21. decembra 2022. godine u sali Općinskog vijeća Tešanj s početkom u 16,15 sati.

Na sastanku prisutni:

Mujčić Edin, predsjednik Savjeta, i članovi Savjeta:Šišić Fuad, Brkić Ajša, Alić Husein,Unkić Nedžad,

Odsutni: Huskić Adem,Turalić Emina i

Zapisnik vodi: Sekretar Ćeman Hasan

D n e v n i r e d:

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne 28. sjednice

2) Informacije o aktuelnim projektima

3) Određivanje sljedećeg projekta, pomoći pri gradnji, sa liste prioriteta za 2022. godinu

4) Izjašnjenje o prioritetima sa područja općine Tešanj, za 2023 godinu.

5) Razno

Dnevni red je usvojen.

Ad. 1

Zapisnik sa prethodne sjednice Savjeta, usaglasen, te usvojen jednoglasno.

Ad. 2

Predsjednik je dao informaciju o projektu izgradnje objekta za Memagić Munira, kazavši da se trenutno

rade unutrašnji radovi.

Takođe je dao informaciju o projektu u Kaknju, Almin Mašić, te obavijestio prisutne da pored niza

problema radovi počinju sutra, 22.12.2022.

Ad. 3

Savjet je raspravljao o mogućnosti da se do kraj godine realizuje još dva projekta pomoći jer ima trenutno dovoljno sredstava na računu.

Zaključeno je da se ide u realizaciju dvije pomoći pri izgradnji van područja općine Tešanj i to: Bajrić

Eldina, općina Žepče i Berbić Ismet, općina Teslić.

Ad. 4

Savjet je razmatrao prispjele zahtjeve za izgradnju za 2023. godinu, urađena je preliminarna-nepotpuna lista, ali obzirom da je potrebno određene zahtjeve dodatno provjeriti, zaključeno je da se za dole navedene zahtjeve pošalje upit Centru za socijalni rad Tešanj.

Prezime i ime JMBG Adresa OPĆINA Telefon

Salkić Razija 0506967129128 Osoje 242 Tešanj 062/432-625

Bošnjak (žena Murisa) Azra 1603979128584 Kalošević Tešanj 060-3103-963

Begić Nermina 0901995129121 Tešanj Z.B.đonlagića Tešanj 061/510-402

Edvina Botić 1211995129110 Rosulje bb Tešanj 060/3420-529

Huskić Behka 2803974128589 Piljužići /9. septembra 11, Tešanj Tešanj 060/311-0553

Adžić Adil 1507951124118 Šije 836 Tešanj 062/867-096

Ad. 5

Nije bilo rasprave po ovoj tačci dnevnog reda


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.