Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

ZAHTJEVI

KAKO UPUTITI ZAHTJEV ZA POMOĆ

Pravo na podnošenje zahtjeva za pomoć iz sredstava Udruženja imaju svi građani koji imaju potrebu za pomoć u stambenom zbrinjavanju. Podnošenje zahtjeva se vrši na obrascu ZAHTJEV ZA POMOĆ koji donese Savjet Udruženja.

Zahtjev se može dostaviti na adresu Udruženja, emailom (oslonac@oslonac.org) ili do sekretara udruženja direktno.

Zahtjev mora sadržavati sljedeće uslove:

    – da je u pismenom obliku,
    – da ima popunjene sve podatke koji se traže na obrascu

Svi zahtjevi će biti provjereni direktnim obilascima podnosioca zahtjeva, provjerom stanja u Centru za socijalni rad Tešanj, a nakon toga razmatrani i bodovani po utvrđenim kriterijumima.

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti: ovdje

Tabela bodovanja podnešenih zahtjeva

Rb
Naziv
Broj bodova
Napomena
1 Ocjena Savjeta koja uobziruje uslove
stanovanja (ocjena po vizuelnom utisku sa lica
mjesta clanova Savjeta)
0 do 30 Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 30 %
2 Broj clanova domacinstva 2 do 20 Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 20 %
3 Zdravstvena sposobnost 0 do 13 Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 13 %
4 Mogucnost rješavanja na drugi nacin 0 do 12 Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 12 %
5 Primanja clanova domacinstva

0 do 9

Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 9 %
6 Stepen izgradenosti objekta 0 do 9 Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 9 %
7 Korištenje drugih izvora pomoci 0 do 7 Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 7 %