Primopredaja 46. objekta

Stara i trošna tuđa kuća u kojoj je stanovala porodica Sanela Hasanbašić, Hrvatinovići, općina Tešanj zamijenjena novim objektom. Ključeve porodici uručila prof. Emina Ajanović

VIŠE


Primopredaja 44. objekta

Porodična kuća Muniba Ogrića, Tešanjka, općina Tešanj je postala nebezbjedna za stanovanje zbog klizišta. Nova kuća je izgrađena u ul. Ali-Paše Hećimovića, Tešanj a ključevi danas predani porodici.

VIŠE


Primopredaja 42. objekta

Nakon što je zbog klizišta ostala bez krovom nad glavom, porodica Emira Delića, Novi Šeher, općina Maglaj danas primila ključeve novoizgrađenog objekta.

VIŠE

Primopredaja 41. objekta

Nakon što je zbog klizišta izgubila tek sagrađenu porodičnu kuću, danas je porodica Edina Puljića, Novi Šeher, općina Maglaj obradovana novoizgrađenim objektom.

VIŠEPrimopredaja 38. objekta

Nakon što je klizište odnijelo porodičnu kuću Dževada Mehinovića, Željezno Polje, općina Žepče izgrađen novi objekat i predan porodici na upotrebu.

VIŠE

Primopredaja 37. objekta

Nakon što je u elementarnoj nepogodi (poplava), porodica Zulfe Zvekić, Željezno Polje, Žepče potpuno izgubila svoju porodičnu kuću, danas je obradovana ključevima novoizgrađenog objekta.

VIŠE

Strana 3 od 7 |  < 1 2 3 4 5 >  Last ›