Osnivačka skupština nevladinog humanitarnog udruženja građana „OSLONAC“ održana je 12. juna 2006. godine u sali Općinskog vijeća Tešanj, na kojoj je grupa građana donijela ocjenu da postoji potreba za osnivanjem jednog udruženja koji bi pomagalo u zbrinjavanju stambeno najugroženijih porodica.

Pristupilo se izboru organa, donošenju potrebnih akata i registraciji udruženja OSLONAC.

Za predsjednika Skupštine NHU „OSLONAC“ izabran je Salih ef. Haušić, a za njegovog zamjenika Ajša Brkić, konstituisan je Savjet od sedam članova a za predsjednika Savjeta NHU „OSLONAC“ izabran je Fuad Šišić.

Nevladino humanitarno udruženje „OSLONAC“ je u drugoj polovini 2006. godine izvršilo konstituiranje organa, registraciju, otvorilo bankovni račun i donijelo potrebne akte za funkcioniranje Udruženja. Pored Statuta je donesen i Pravilnik o radu Savjeta, te Kriteriji za raspodjelu sredstava Udruženja. Utvrđen je i jedinstven logo udruženja kao prepoznatljiv znak koji asocira na osnovnu djelatnost Udruženja. Udruženje je definiralo i obrazac za podnošenje zahtjeva za pomoć i distribuiralo svim organima mjesnih zajednica.

Cilj udruženja je pomoći onima koji to sami nisu u stanju riješiti: izgraditi krov nad glavom. NHU „OSLONAC“ je veoma specifična organizacija po tome što se nijedna marka ne troši na administraciju – sve što naši članovi uplate, donatori i vladin sektor troši se na gradnju kuća. Sve ostalo rade naši aktivisti i rukovodstvo u ime Allaha i o svom trošku.

Članovi Savjeta su djelovali u pravcu učlanjivanja što većeg broja ljudi koji bi svojim mjesečnim ili jednokratnom članarinom osigurali sredstva za akcije koje bi Udruženje trebalo voditi. Osigurana je i budžetska podrška Općine Tešanj, a Udruženje je proglašeno od strane Općine Tešanj kao Udruženje od posebnog interesa.

Od 2009. godine, za Predsjednika Savjeta NHU „OSLONAC“ je izabran Husein Alić (nakon što je Fuad Šišić podnio ostavku zbog izbora na funkciju općinskog načelnika). Udruženje NHU „OSLONAC“ je u dosadašnjem djelovanju postiglo veliki uspjeh angažirajući veliki broj članova (1500), donatore i vladin sektor. Zajedničkim zalaganjem i naporima uz Allahovu pomoć izgrađeno je 57 novih kuća za porodice koje su bile bez mogućnosti da same riješe stambeni problem i dodijeljeno pomoći za stambeno zbrinjavanje za 38 porodica.

Sve naše aktivnosti su transparentne i mogu se pratiti i putem naše web stranice www.oslonac.org