KAKO UPUTITI ZAHTJEV ZA POMOĆ

Pravo na podnošenje zahtjeva za pomoć iz sredstava Udruženja imaju svi građani koji imaju potrebu za pomoć u stambenom zbrinjavanju. Podnošenje zahtjeva se vrši na obrascu ZAHTJEV ZA POMOĆ koji donese Savjet Udruženja.

Zahtjev se može dostaviti na adresu Udruženja, emailom ([email protected]) ili do sekretara udruženja direktno.Zahtjev mora sadržavati sljedeće uslove:

  • da je u pismenom obliku,
  • da ima popunjene sve podatke koji se traže na obrascu

Svi zahtjevi će biti provjereni direktnim obilascima podnosioca zahtjeva, provjerom stanja u Centru za socijalni rad Tešanj, a nakon toga razmatrani i bodovani po utvrđenim kriterijumima.

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti: ovdje

Tabela bodovanja podnešenih zahtjeva

Rb
Naziv
Broj bodova
Napomena
1 Ocjena Savjeta koja uobziruje uslove
stanovanja (ocjena po vizuelnom utisku sa lica
mjesta clanova Savjeta)
0 do 10 Ovaj kriterij u ukupnoj ocjeni nosi 33 %
2 Broj clanova domacinstva 0,6 do 6
Ovaj kriterij u ukupnoj ocjeni nosi 20 %
3 Zdravstvena sposobnost 0 do 3,9 Ovaj kriterij u ukupnoj ocjeni nosi 13 %
4 Primanja clanova domacinstva 0 do 3,6 Ovaj kriterij u ukupnoj ocjeni nosi 12 %
5 Korišćenje drugih izvora pomoći

0 do 3,6

Ovaj kriterij u ukupnoj ocjeni nosi 12 %
6

Ostali elementi (stepen izgrađenosti, podrška ostalih,..)

0 do 3 Ovaj kriterij u ukupnoj ocjeni nosi 10 %